واکس دستگاه های شوشاینر

واکس دستگاه های شوشاینر

واکس دستگاهای واکس زن و شوشاینر بستگی به نوع دستگاه میباشد.

محصولات تولید شده این واحد تولیدی به شرح ذیل میباشد.

  1. واکس های مایع روغنی در سه رنگ مشگی، قهوه ای و بی رنگ ارائه میگردد.
  2. واکس های مایع بر پایه امولسیون در سه رنگ مشگی،قهوه ای و بی رنگ ارائه میگردد.

این واکس ها در بسته بندی یک لیتری ، چهار لیتری و بیست لیتری تولید میگردد. 

محصولات

واکس دستگاه های واکس زن

واکس دستگاه های واکس زن

محصولات تولید شده برای دستگاه ها واکس زن برقی در تنوع واکس  تولید و ارائه میگردد. ویژه...