واکس دستگاه های واکس زن

محصولات تولید شده برای دستگاه ها واکس زن برقی در تنوع واکس  تولید و ارائه میگردد.

ویژه گی های واکس مایع دستگاه های شو پولیشر

  1. واکس براق کننده کفش بدون بو میباشد.
  2. کفش را تمیز و براق میکند.
  3. چرم کفش را نرم نگه میدارد.
  4. خراش های کفش را محو می نماید.

واکس های مایع تولید شده برای دستگاه های شو پولیشر در سه نوع بی رنگ ، قهوه ای و مشگی تولید میشود.

واکس های مایع شو شاینر بنا به نوع دستکاه واکس زن برقی بر پایه روغنی و یا بر پایه امولسیون  تولید و ارائه می گردد.

 


Product Information: واکس دستگاه های واکس زن
واکس دستگاه های واکس زن

محصولات مرتبط