پولیش و پرداخت کننده مس-برنج-کرم

واکس پرداخت کننده اشیاء ولوازم خانگی و لوکس وغیره از جنس 

  • مس و اشیاء وظروف مسی
  • برنج و لوازم و قطعات ساخته شده از برنج.
  • محصولات ساخته شده از جنس کرم.

Product Information: پولیش و پرداخت کننده مس-برنج-کرم
  • جنس مواد مصنوعی

محصولات مرتبط